CALCULOS - Arhitectura cloud pentru o biblioteca deschisa de blocuri functionale logice reutilizabile pentru sisteme optimizate

   

Contact Legaturi utile    
  

Prezentare

Obiective

Parteneri

Etape


• Obiective pe etape

Etapa I:
Denumire Etapa:
Cerintele utilizatorilor, analiza acceptabilitatii si Platforma Colaborativa
Rezultate Etapa:
Studiu/analiza privind stadiul industriei, cerintele si asteptarile sale.
Raport de analiza stiintifica si tehnica cu privire la posibilitatile de implementare a sistemului
Arhitectura de sistem preliminara

Etapa II:
Denumire Etapa:
Arhitectura de sistem
Rezultate Etapa:
Documentatie pentru Model Functional.
Specificatii de manipulare, actualizare, evaluare a datelor si proceduri corespunzatoare.
Specificatiile tehnice pentru componentele sistemului.

Etapa III:
Denumire Etapa:
Algoritmi pentru control avansat si optimizarea proceselor
Rezultate Etapa:
Set de algoritmi/proceduri pentru detectia defectiunilor relevante, algoritmi de diagnoza si acomodare.
Set relevant de algoritmi de optimizare a sistemului.
Algoritmi generici de masurare a performantelor bazate pe risc.
Metodologie pentru evaluarea si clasificarea riscului pentru mai multe pericole.
Raport de specificatii pentru standardizarea algoritmilor.
Algoritmi implementati ca functii bloc.

Etapa IV:
Denumire Etapa:
Arhitectura Cloud si implementarea serviciilor
Rezultate Etapa:
Cerinte si proiectarea unei arhitecturi cloud generice.
Specificatii pentru interfete cloud.
Design final pentru arhitectura cloud.
Manual pentru utilizatorii de servicii client.
Raport cu rezultatele testarii sistemului in regim de simulare.
bullet


Titlu : Arhitectura cloud pentru o biblioteca deschisa de blocuri functionale logice reutilizabile pentru sisteme optimizate
Acronim : CALCULOS
Domeniul de cercetare : 7
Tipul proiectului : PC

Obiectivele proiectului:
Obiectivul principal al proiectului este proiectarea unei platforme cloud si a serviciile associate, platforma care va furniza resursele de prelucrare pentru accesarea si rularea algoritmilor de control avansat si optimizare a instalatiilor industriale la scara mare.
Aceste servicii vor permite utilizatorului sa efectueze analize de risc online si prevenirea pericolelor folosind algoritmi generici de control, optimizare, defectoscopie, diagnoza, prevenire a avariilor si analiza defectiunilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Proiectarea unei platforme care sa foloseasca o interfata prietenoasa de programare adresata diferitelor tipuri de utilizatori;
• Elaborarea unei interfete pentru mai multe tipuri de utilizatori: ingineri software, ingineri specializati în identificarea parametrica si modelare matematica, ingineri specializati în controlul proceselor (automatisti) care lucreaza cu algoritmi complecsi, inclusiv algoritmi genetici si retele neuronale;
• Crearea unor masini virtuale care sa poata gazdui module/aplicatii, algoritmi de simulare si optimizare;
• Reducerea costurilor de mentenanta pentru instalatiile industriale;
• Îmbunatatirea relatiei între mediul academic si cel industrial;
• Îmbunatatirea proceselor si instalatiilor industriale românesti prin metode si servicii accesibile.

bullet

 

 

Ultima modificare: 30 septembrie 2014