CALCULOS - Arhitectura cloud pentru o biblioteca deschisa de blocuri functionale logice reutilizabile pentru sisteme optimizate

   

Contact Legaturi utile    
  Etapele proiectului

Prezentare

Obiective

Parteneri

Etape


Etapa I:
Denumire Etapa:
Cerintele utilizatorilor, analiza acceptabilitatii si Platforma Colaborativa
Rezultate Etapa:
Studiu/analiza privind stadiul industriei, cerintele si asteptarile sale.
Raport de analiza stiintifica si tehnica cu privire la posibilitatile de implementare a sistemului
Arhitectura de sistem preliminara

Etapa II:
Denumire Etapa:
Arhitectura de sistem
Rezultate Etapa:
Documentatie pentru Model Functional.
Specificatii de manipulare, actualizare, evaluare a datelor si proceduri corespunzatoare.
Specificatiile tehnice pentru componentele sistemului.

Etapa III:
Denumire Etapa:
Algoritmi pentru control avansat si optimizarea proceselor
Rezultate Etapa:
Set de algoritmi/proceduri pentru detectia defectiunilor relevante, algoritmi de diagnoza si acomodare.
Set relevant de algoritmi de optimizare a sistemului.
Algoritmi generici de masurare a performantelor bazate pe risc.
Metodologie pentru evaluarea si clasificarea riscului pentru mai multe pericole.
Raport de specificatii pentru standardizarea algoritmilor.
Algoritmi implementati ca functii bloc.

Etapa IV:
Denumire Etapa:
Arhitectura Cloud si implementarea serviciilor
Rezultate Etapa:
Cerinte si proiectarea unei arhitecturi cloud generice.
Specificatii pentru interfete cloud.
Design final pentru arhitectura cloud.
Manual pentru utilizatorii de servicii client.
Raport cu rezultatele testarii sistemului in regim de simulare.
bullet


Titlu : Arhitectura cloud pentru o biblioteca deschisa de blocuri functionale logice reutilizabile pentru sisteme optimizate
Acronim : CALCULOS
Domeniul de cercetare : 7
Tipul proiectului : PC


Cele mai eficiente sisteme automate dedicate pentru controlul proceselor industriale sunt Ón prezent caracterizate printr-o structura ierarhica presupunand existenta a cel putin doua niveluri de automatizare: un nivel executiv responsabil de controlul clasic al parametrilor principali de proces si un nivel de supraveghere, responsabil de monitorizarea instalatiilor si de luare a deciziilor. Cele mai multe dintre mediile industriale necesita un sistem cu un nivel de control superior, capabil sa Ómbunatateasca si sa optimizeze functionarea instalatiei. Din pacate, eficienta algoritmilor scade cu cresterea complexitatii sistemelor. Este necesar sa se prevada Óntretineri si modernizari periodice, care sunt costisitoare si consumatoare de timp. Tehnologia bazata pe Cloud Computing ofera servicii bazate pe protocoale Internet, care permit accesul la resurse scalabile si virtuale. Un rezultat major al proiectului CALCULOS va fi o platforma deschisa de servicii Ón Cloud ce va oferi pachete de servicii pentru modelare si calcul cu algoritmi complecsi, capabili sa asigure optimizarea functionarii si comportarea adecvata Ón caz de avarii sau Ón situatii de risc major. Acesti algoritmi vor fi standardizati sub forma de functii bloc conform standardului IEC 61499, pentru a putea fi compatibili si a fi utilizati pe orice sistem de control. Fiind o platforma deschisa care se poate accesa de oriunde, diferitele clase de utilizatori vor putea Ómbunatati sau chiar adapta anumite servicii si algoritmi pentru a satisface necesitatile clientilor/utilizatorilor finali. Utilizatorii finali (end-users) vor fi clientii industriali care, de asemenea, pot coopera la alcatuirea si Ómbunatatirea unor solutii de conducere. Utilizatorii principali ai platformei vor fi diverse grupuri de ingineri care coopereaza pentru a gasi cea mai buna solutie pentru fiecare aplicatie specifica. Proiectul propune si integreaza elemente novatoare, contribuind astfel la Ómbunatatirea procesului de analiza, proiectare si simulare a sistemelor automate si la cresterea sigurantei, robustetei si eficientei proceselor industriale conduse.

bullet

 

 

Ultima modificare: 30 septembrie 2014